Sertifikalar

çevre yönetim sistemi, kuruluşlarımızda global ölçekte ve etkili bir çevre anlayışının olduğunu ifade eden bir standarttır. Bu standarttın içerisinde istenen şartları yerine getiren ve bunları sürekli olarak iyileştiren işletmeler bu standarttı uyguladıklarını çeşitli denetimler ile kanıtlayarak bu standarttın belgesine sahip olurlar. Böylece sağladığımız ürün ve/veya hizmeti oluştururken çevresel konularda ve doğal kaynakların kullanımı konusunda bir tandarta uygun çalışan işletmeler arasında yerinizi almış olursunuz.

ISO 45001 standardı; yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, çalışanlar için sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının minimize edilmesi, tehlikelerin doğru şekilde tanımlanarak risklerin tespit edilmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardıdır.

ISO 26001 sosyal sorumluluk belgesi şirketinizin kapsamı, büyüklüğü ve konumundan bağımsız olarak her şirkete yol gösterici bir niteliğe sahiptir. ISO 26001 belgesi sürdürülebilir bir gelişimi destekleyen bir yönetim belgesidir. ISO 26001 belgesi sosyal, çevresel, kanuna uygunluk, kültürel, politik ve organizasyon içi çeşitliliğini kapsamaktadır.

ISO 26001 sosyal sorumluluk belgelendirilmesi için gereksinim ve denetim bulunmamaktadır. Kalitetürk olarak ISO 26001 sosyal sorumluluk belgesi için danışmanlık ve belge temin ediyoruz.

ISO 9000 Kalite Standartları serisi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından kurulmuş, işletmelerdeki mal veya hizmetin üretim, pazarlama, tasarlama, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerdeki kalitelerini ve performanslarını arttırmak ve süreklilik sağlanmasına adına gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen bir standartlar bütünüdür. 1987 yılında uygulamadaki yerini almış olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürün ve hizmet standardı değil; bir yönetim standardıdır. ISO 9001, kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli koşulları belirleyen ve bunu belgelendiren bir standarttır. ISO 9001 belgesi, dünyada kabul görmüş, yaygın olarak bulunan bir kalite yönetim standardıdır. Bu belgenin alınmış olması, mal veya hizmetin uluslararası standarda uygun olduğunu ifade eder.

Bu Standardın amacı, tüketiciye muteber bir güvence sağlamak amacı ile hammaddelerin hasadından başlamak üzere çevresel ve sosyal sorumlu üretim yapmaktan etiketlemeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü korumak için gereklilikleri tanımlamaktır.

SOHBET
Merhaba!
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?