Deiyonize, Dealkalize Sistemler

Ham su içeriğinde bulunan alkalinitenin alınması için kullanılan reçineli ünitelerdir. Bu üniteler genel itibari ile dealkalizition kolunu , karbondioksit degazörü ve yumuşatma kolonu olmak üzere üç bölümden oluşur.

Dealkalization kolunda sudaki alkaliniteyi oluşturan bikarbonatlar ( HCO3 ) , Hidrojen formundaki katyonik reçine vasıtası ile % 80 – % 90 mertebesinde alınırlar. Bu işlem sonucunda karbonil asit (H2CO3 ) ve karbondioksit ( CO2 ) gazı ortaya çıkar ve su pH değeri 2,5 – 3,5 seviyelerine düşer.

Karbondioksit degazörü vasıtası ile ortaya çıkan karbondioksit ortamdan uzaklaştırılır ve buraya yapılan kostik ( Sodyum hidroksit – NaOH ) ilavesi ile pH 6,5 – 7,5 civarına çıkarılır.

Yumuşatma kolunun vasıtası ile de sudaki toplam sertlik alınarak sisteme yumuşak su verilmesi sağlanır.
Dealkalization ünitesi çıkışında , alkalinite ve alınan alkalinite miktarına bağlı olarak toplam çözünmüş katı ( TDS ) ve iletkenlik değerlerinde ham suya nazaran daha düşük değerler tesbit edilecektir.